За ученици в дневна форма на обучение:

За полагане на изпит от Национално външно оценяване
и Държавни зрелостни изпити:

За ученици в самостоятелна форма на обучение:

Издаване на документи:

Scroll to Top