1

СУ “Иван Вазов” е приемник на гимназия в село Вършец, Берковска околия от 10.12.1944 г., съгласно писмо на МНП №12766.
През 1945/1946 г. се създава духова музика при гимназията, под ръководството на тогавашния учител по музика – Радослав Спасов.
През 1959 г. училището става Единно средно политехническо училище от І до ХІ клас.
Днес СУ “Иван Вазов” е средищно за община Вършец. В него се обучават около 600 ученика от І до ХІІ клас – в дневна и самостоятелна форма на обучение.
Възможностите, които се предлагат за обучение, са в зависимост  от ориентацията на учениците и търсенето на работна ръка на пазара на труда.

                         

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“