Еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година на записаните за първи път в първи и осми клас в държавно или общинско училище

Scroll to Top