Договор № 2020-1-BG01-KA101-078135 
„Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“

Проект „Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“

СУ „Иван Вазов“ е бенефициент по проект „Промяна чрез предизвикателство за хармония, напредък, новости, растеж и образование“ съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Стойността на проекта е  €17 235.

Темите на проекта са:

 1. „Управление на разнородна класна стая: изправяне срещу предизвикателствата“.
  Целта ѝ е да покаже съвременни методи и инструменти за приобщаващо управление на класната стая и ефективни методи за справяне с „трудното поведение“ у учениците в разнородната класна стая, в която има ученици с различни познавателни способности и интереси, от различни етноси и със СОП.
 1. „Управление на класната стая – решения за учители: нови методологии, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за оценяване“.
  Целта на тази тема е запознаване с интерактивни дейности за повишаване мотивацията на учениците, формулиране на правила в класната стая, изграждане на доверие, използване на груповата форма на преподаване. Запознаване с метода „обърната класна стая“ и задълбочаване на познанията за проектно-базираното обучение. Прилагане в практиката на портфолиа, рубрики и презентационни стратегии.
 1. „Управление на конфликти, емоционална интелигентност и предотвратяване на тормоза“
  Целта ѝ е запознаване с причините за конфликтите, както и с идеи конфликтите да се трансформират във възможност за учене и развитие. Изграждане на умения за повишаване на емоционална интелигентност.
 1. „Структурирани образователни посещения в училища/ институти и обучителен семинар в Исландия“
  Целта е запознаване на практика и черпене на опит от успешните методи на исландската образователна система.
 1. „Методологията – ревизирана, ре-витализирана и ре-енергизирана – практична съвременна методология в езиковото преподаване“ е предназначена за преподаватели по английския език, които да се запознаят с новостите и съвременните подходи в преподаването на езика.							
							
						
Scroll to Top