Министерство на образованието избра СУ „Иван Вазов“ като пример за успешна практика в обучението по английски език

 Само седем екипа от всички училища в страната избраха експерти от Министерство на образованието за представянето на проект „Твоя час“ след финализирането на проекта в края на 2018 г. Сред тях и група с обучителни затруднения по английски език, включваща десет ученици от 8 клас.
   Заключителния информационен ден по проекта „Твоят час“, изпълнен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се проведе в зала „Тържествена“ на Военен клуб в столицата с домакин министърът на образованието Красимир Вълчев.
  Подробности за начина на провеждане на заниманията и спецификите при работата с осмокласници представи ръководителят на групата Елена Николова, преподавател по английски език. Сред поканените бяха и директорът на СУ „И.Вазов“ Ани Ангелова, директорът на РИО –гр. Монтана Трайка Трайкова и Росица Ангелова – началник отдел ОМДК към Областния инспекторат.
  По време на работата с групата учениците са подпомогнати при усвояването на граматически категории и отстраняването на пропуски в знанията по английски език, развиването на комуникативни умения и знания, повишаване на речниковия запас по езика, който да използват в учебна обстановка и реална ситуация.
  В съвременния свят често езикът, който съвременният ученик ползва, частично е заучен машинално и от екрана на компютъра, от англоезични песни, реклами и филми. Затова извънкласната форма даде нужното време и възможности да се акцентира върху упражнения, с помощта на които децата да престанат да се страхуват от грешките, които правят на белия лист. В резултат на работата по извънкласната дейност средният успех на групата е покачен с почти единица и половина.
  В проекта са участвали над 2300 училища и 450 000 ученици в групи по обучителни затруднения и интереси. Това го прави най – всеобхватния проект, който Министерство на образованието и науката е администрирало през годините, посочи по време на заключителната пресконференция ръководителят на проекта Мариана Ламбова.
  И министър Вълчев, и Мариана Ламбова благодариха на всички педагогически специалисти и ръководители на групи, на учениците, на родителите, на регионалните управления на образованието и на представителите на местната общност, които през последните две години и половина са работили по проекта.
  За децата с образователни затруднения вече е одобрен следващ проект „Подкрепа за успех“, който стартира тази година.

Елена Николова

Scroll to Top