Проект „Предоставяне на топъл обяд”

    БЧК представя храна на ученици, които поради социални и други независещи от тях причини не може да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности, чиито семейства са със среден общ месечен доход на всеки член от семейството под 80% от МРЗ за страната и отговарят поне на един от изброените по-долу критерии:
   1. Сираци, полусираци или деца на самотни родители.
   2. Ученици с физически или психически увреждания.
   3. Ученици с безработни един или двама родители.
   4. Ученици, на които един или двама родители са с физически или психически увреждания.
  Тридесет ученика получават храна в столовата на училището, чрез купони, въз основа на предварително изготвени списъци, които важат за съответната учебна година за периода от 01.12.2012 г. – 31.03.2013 г.

Scroll to Top