Национална програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост”

  В СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец, за 2013 год. са назначени шест души за поддръжка и обслужване на учебния процес в трите сгради на училището по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

Scroll to Top