Проект „Живот без тютюнев дим“

Цел на проекта:
Да се намали броя на пушещите ученици в СОУ „Иван Вазов“.

Бенефициенти на проекта:  ІХA клас

Партньори:
медицински фелдшер, лекари, община Вършец, учители при СОУ „Иван Вазов“.

Резюме на дейностите по проекта
●  проучване на броя пушачи VІІІ – ХІІ клас;
●  издаване на брошури за превенция на тютюнопушенето и вредата от него;
●  изследване на вредните вещества в цигарения дим;
●  експерименти с растения;
●  съвместни инициативи с родителите;
●  спортни събития с противопоставяне на отбори с пушачи и непушачи;
●  заснемане филм с дейностите по проекта.

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“