Проект „Живот без тютюнев дим“

Цел на проекта:
Да се намали броя на пушещите ученици в СОУ „Иван Вазов“.

Бенефициенти на проекта:  ІХA клас

Партньори:
медицински фелдшер, лекари, община Вършец, учители при СОУ „Иван Вазов“.

Резюме на дейностите по проекта
●  проучване на броя пушачи VІІІ – ХІІ клас;
●  издаване на брошури за превенция на тютюнопушенето и вредата от него;
●  изследване на вредните вещества в цигарения дим;
●  експерименти с растения;
●  съвместни инициативи с родителите;
●  спортни събития с противопоставяне на отбори с пушачи и непушачи;
●  заснемане филм с дейностите по проекта.

Scroll to Top