Какво мислите за извън-
  класните дейности про-
  веждани в училището?

  харесват ми и дори
       участвам в тях

  иска ми се да участвам,
       но никоя от дейностите
       не ми допада

  това е загуба на време
       и никога не бих взел
       участие