[ПРИКЛЮЧИЛА]
Изграждане и оборудване на учебен СПА център и ремонт на стая за масажи, дворна площадка, стълбище и масивна ограда към вход учебна база – СПА център – СУ „Иван Вазов“,  град Вършец

Scroll to Top