[ПРИКЛЮЧИЛА]
Доставка на дизелово гориво за нуждите на училищните автобуси на СУ „Иван Вазов“ град Вършец за периода 2022-2027 година чрез борсово посредничество

Scroll to Top