График на родителските срещи за
началото на учебната 2022/2023 година

IА – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IБ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IIА – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IIБ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IIIА – 08.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IIIБ – 08.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

IVА – 08.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

VА – 05.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус II

VБ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VВ – 08.09.2022 г. – 15:00 ч. – Корпус II

VГ – 08.09.2022 г. – 15:00 ч. – Корпус II

VIА – 08.09.2022 г. – 17:00 ч. – Корпус I

VIБ – 13.09.2022 г. – 16:00 ч. – Корпус I

VIIА – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VIIБ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VIIВ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VIIIА – 05.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VIIIБ – 12.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

VIIIВ – 07.09.2022 г. – 14:00 ч. – кв. Изток

IXА – 07.09.2022 г. – 17:45 ч. – Корпус I

IXБ – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

XА – 08.09.2022 г. – 17:45 ч. – Корпус I

XIА – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

XIIА – 07.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

XIIБ – 08.09.2022 г. – 17:30 ч. – Корпус I

Scroll to Top