[ПРИКЛЮЧИЛА]
Ремонтно-възстановителни работи с възможност за етапно изпълнение на Корпус 3 на СУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец: 1-ви етап – Блок А, Блок В (Топла връзка), котелно и укрепване на еркер в Блок Б, разделени на подетапи: Подетап 1.1: „Ремонт на двора, топлоизолация на Блок А и Блок В, покривите на Блок А и Блок В, Етаж -2 и Етаж -1 на Блок А, бюфет в Блок В; котелно в Блок Б“

Scroll to Top