Проект „Желано училище –
безкрайни хоризонти“

Обръщаме се към вас, за да подкрепите нашите възпитаници във включването им в различни дейности, което ще обогати тяхната култура и мироглед.

Надяваме се на вашето съдействие и се радваме, че пред нашите деца се отварят прекрасни нови възможности.

Извънкласните дейности по проекта са:

1. Фанфарна и духова музика
2. Отглеждане на посадъчен материал в училищната
оранжерия и озеленяване на училищните дворове
3. „Зелено училище“ за езикова подготовка
4. Шивашко ателие
5. Информационни технологии І – ІV клас
6. Млад командос
7. Танцови състави в двете училища
8. Кръжок по изкуствата в двете училища
9. Клуб „Здраве“ в ОУ „Климент Охридски“
10. Клуб „Здраве“ в СОУ „Иван Вазов“
11. Театрални трупи в двете училища
12. Осигуряване публичност на проекта

Scroll to Top