Целта на проекта е пълноценна социализация на деца  ученици от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп за качествено образование на всички ученици. Това ще постигнем чрез дейности, развиващи умения, необходими на съвременния млад човек на пазара на труда – усвояване на българския език, умения за презентиране, защита на позиция, умения за комуникация и работа в екип.

Продължителността на проекта е 22 месеца.

Чрез поредица от дейности: еко-дизайн, езикова школа по български език и литература, презентационни умения, работа с информационни потоци – структуриране и представяне, палитра – приятелство, обучение на учители, проектно-базирано обучение с акцент по БЕЛ и публични защити на ученически проекти  ще реализираме посочените цели, превръщайки образованието в по-привлекателна ценност за учениците от СУ „Иван Вазов”. Целевата група на проекта са 243 ученици, от които 110 роми, 30 учители, 20 родители, 13 доброволци, непреки бенефициенти са още 360 ученици, техните родители 32 учители.

Повече информация за проекта, екипа и дейностите можете да откриете на rut.ivan-vazov.info

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“