Целта на проекта е пълноценна социализация на деца  ученици от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп за качествено образование на всички ученици. Това ще постигнем чрез дейности, развиващи умения, необходими на съвременния млад човек на пазара на труда – усвояване на българския език, умения за презентиране, защита на позиция, умения за комуникация и работа в екип.

Продължителността на проекта е 22 месеца.

Чрез поредица от дейности: еко-дизайн, езикова школа по български език и литература, презентационни умения, работа с информационни потоци – структуриране и представяне, палитра – приятелство, обучение на учители, проектно-базирано обучение с акцент по БЕЛ и публични защити на ученически проекти  ще реализираме посочените цели, превръщайки образованието в по-привлекателна ценност за учениците от СУ „Иван Вазов”. Целевата група на проекта са 243 ученици, от които 110 роми, 30 учители, 20 родители, 13 доброволци, непреки бенефициенти са още 360 ученици, техните родители 32 учители.

Повече информация за проекта, екипа и дейностите можете да откриете на rut.ivan-vazov.info

Scroll to Top