Национална програма
„С грижа за всеки ученик“

   Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Чрез допълнително обучение на ученици по Химия и ООС с ръководител г-жа Емилия Русимова се компенсира устойчивото изоставане по предмета поради слабо развити навици за учебен труд.

   Целта на проекта е да се осигури допълнително обучение за повишаване нивото на постиженията на учениците по общообразователната им подготовка.

Scroll to Top