Схема „Училищен плод”

СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец е одобрен за изпълнител по схема „Училищен плод” по смисъла на чл. 7 и 8 от Регламент /ЕО/ № 288/ 2009 г. на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент /ЕО/ № 1234 / 2007 г. на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на пресни плодове и зеленчуци на децата и учениците в учебните заведения.
   По схемата се изплаща помощ на СОУ „Иван Вазов” за извършени 40 на брой доставки на пресни плодове на учениците от І – ІV клас.

Scroll to Top

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че обучението на учениците ще се осъществява дистанционно чрез използване на електронни ресурси.
Училището е създало необходимата организация и всички класове имат налични групи за онлайн обучение. Учебните часовете ще следват съществуващото седмично разписание.
Предлагаме Ви линкове за безплатни ресурси (учебници и учебни материали) на различните издателства.

Издателство КЛЕТ България (изисква се регистрация)

Издателство "Просвета" (изисква се регистрация)

Издателство "БИТ И ТЕХНИКА"

"Домино" ЕООД

Издателство "Изкуства"

Анубис-Булвест - електронно четими учебници 1-7. клас

Издателство „Просвета” - електронно четими учебници 1-7. клас

   Моля следете информацията на сайта на училището за адекватна реакция при променени условия.

СУ „Иван Вазов“