Проект „Поуки от природата“

Цел на проекта:

Изследване на моделите, които природата предоставя за позитивен начин на живот. В този проект природата е ментор – тя е източник на информация и вдъхновение за креативност и ре-дизайн.


Бенефициенти на проекта: ІХA клас


Резюме на дейностите по проекта:

Изучаване и практическо приложение на образователен проект „Поуки от природата” с раздели:

  • „отпадъците са равни на храна“ – обръщаме внимание на това, че органичните ресурси трябва да се използват оптимално, а отпадъчния поток – елиминиран.
  •  „многобройни ползи“ – същността на материята е да разбере, че организмите в природата имат многобройни ползи и не са създадени само с една цел или функция.
  • „разнообразието дава сила“ – идеята на раздела е да бъдем запознати с огромното разнообразие от нежива материя и организми, които взаимно са си полезни за да устоят при внезапни промени, шок и стрес.

Теоретичните познания се допълват и от практически занятия и опит за конструиране на възобновяема циклична система за доставяне на енергия или компостери.

Scroll to Top