График за провеждане на поправителни изпити за
учениците в самостоятелна форма на обучение – 12 клас,
априлска сесия, учебна 2016/2017 година