ЗАПОВЕД ЗА ПЛАН-ПРИЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
I клас
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ
ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС
ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАЩА ГРАФИК И КРИТЕРИИ
ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА
УЧЕНИЦИ В I КЛАС
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В I КЛАС
след VII клас
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА
УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАЩА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО
НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
след VIII клас
ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ НА
УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС
ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАЩА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО
НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС